+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gedichten van Brigitte, gezongen door Close to Kloos

Ode aan het woord

Ik doe aan boekenkasten,
Die omgevallen zijn
Aan woorden die struikelend uit boeken
Rollen over de grond.

Woorden die gehoord, gekend, hervonden,
Gestreeld, geproefd willen gaan door de mond
Naar een plaats, een kamer in een gedachtenhuis
Waar ze niet verloren gaan in ijle luchten
En zomaar oplossen in letters van niets.

Ik zal willen zijn een kamer,
Zo’n kamer in een gedachtenhuis.

En dat huis dat staat in een tuin
En die tuin is ontstaan in een land
Waar woorden het voor het zeggen hebben
En het de woorden zijn die regeren
In de natuurlijke geborgenheid van het gewortelde geweten.

Ik zal willen zijn
Zo’n een kamer in een gedachtenhuis.

eerste bladzijde van de partituur:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dichten

Ik wandel door een landschap
vol obscure objecten,
spiegelingen en spinsels van mijn gedachten,
donkere kamers
keldervertrekken van mijn voorvaderen
zolders met verkleedkisten
- ik waan mij een kind, dat het onmogelijke beleeft –
ondragelijke schoonheid
de schaduwzijde van de werkelijkheid
holtes, die zich vullen met klanken.Elk gedicht is als een droom,
waarin ik mijn eigen wereld mag scheppen.

Gelouterd ontwaak ik
loop verder
op reis
totdat de dag wegloopt
en ik bij mijn naam geroepen wordt.

eerste bladzijde van de partituur:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

home